-
.

حالا می‌فهمم هیچ‌چیز همان دم غم‌انگیز نیست، بلکه یاد و خاطره‌اش غم‌انگیز است.


#ژاکلین_وودسن
-
دیروز رو فرآموش کن،
چون اون هم بآ تو همین کآرو کرده...!▪_


--
#sara_:)
-


ی روز با دوستام بدون اینکه به مامان و بابام بگیم پاشدیم رفتیم دور دور
داشتیم تو پارک ملت دور میزدیم ک یهو گفتیم پاشیم بریم کافه
خلاصه اقا پاشدیم رفتیم کافه
در کافه رو باز کردیم چشمتون روز بد نبینه دیدم بابام با رفیقاش نشستن
چشاش شد اندازه پرتغال
رفتیم جلو خیلی طبیعی جلو دوستاش گفتیم عههه بابا توهم ک اینجایی
اونم با چشم غره گفت عه چطوری بابا
رفتیم با دوستامون نشستیم و تمام مدتی ک اونجا بودیم بابام با حرص و چشم غره نگامون میکرد و ما میخندیدم
برام خاطره خیلی جالبی بود
-
دیرِ شِنآختَمِت
توُ خیݪی خوبِ بودی
وَݪی خُودت نَبودی...


....
-


سلام کسی از قدیمیا مونده
مشاهده پست‌های بیشتر